Home
Over massage...
Sportmassage
Ontspanningsmassage
Stoelmassage
Bedrijfsmassage
Praktijkinformatie
Contactformulier
Tarieven
Interessante links

Bedrijfsmassage    

Onder bedrijfsmassage versta ik TouchPro® Europe stoelmassage. Al in honderden bedrijven, overheidskantoren en bij diensten in Nederland wordt bedrijfsmassage op regelmatige basis uitgevoerd. Er wordt gemasseerd bij grote bedrijven als Philips, Rabobank en Randstad; bij overheden als ministeries, gemeenten en politiebureaus; en bij veel kleinere bedrijven als kapsalons, ICT-bedrijfjes, administratiekantoren en winkels. 

 

Waarom TouchPro® Europe stoelmassage?

Het opleidingsinstituut TouchPro® Europe werkt met een licentieprogramma en alle leden worden jaarlijks getoetst of ze nog voldoen aan de kwaliteitseisen. U bent dus altijd gegarandeerd van:

 1. effectiviteit: tienduizenden cliënten hebben de verfrissende effecten ervaren van TouchPro® Europe stoelmassage, de meest verspreide vorm van stoelmassage in Europa.
 2. consistentie: cliënten weten dat zij altijd een hoge kwaliteit stoelmassage zullen ontvangen, onafhankelijk van hoeveel verschillende TouchPro® practitioners zij de stoelmassage ondergaan.
 3. efficiëntie: de techniek is gebaseerd op de traditionele Japanse acupressuur massage, wat betekent dat de door TouchPro zorgvuldig ontwikkelde sequens het maximale effect geeft bij een minimale inspanning.

Door de vorm en de tijdsduur is de stoelmassage meer toegankelijk voor het grote publiek. Sinds de introductie van stoelmassage in Europa (1993) hebben honderden Touch Pro® Europe-practitioners stoelmassage geïntroduceerd bij bedrijven, conventies, congressen, healthclubs, winkelcentra, kapsalons, beautyfarms, sportscholen, vliegvelden en tal van andere locaties. Al in honderden grote en kleine bedrijven in Nederland, wordt de TouchPro® Europe stoelmassage op regelmatige basis uitgevoerd.

 

Waarom op de werkplek?

Gezonde mensen hebben meer plezier in hun werk en dat bevordert weer hun gezondheid! Deze twee pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezonde, ontspannen medewerkers presteren beter. Juist waar gepresteerd moet worden is ontspanning nodig. Ceder massagepraktijk richt zich op de gezondheid van uw werknemers. Medewerkers ervaren een massage op de werkplek als een zorgzaam schouderklopje van hun werkgever. En na een kwartier gaan ze met nieuwe energie weer aan de slag. Geconcentreerd, ontspannen en met plezier. Uit evaluatie is gebleken dat een stoelmassage de sfeer op de werkvloer verbetert en dat medewerkers meer plezier in hun werk ervaren.

Een stoelmassage draagt niet alleen bij aan de gezondheid en het welzijn van
uw medewerkers, maar ook aan die van uw organisatie. U investeert in het kostbaarste kapitaal van uw onderneming: uw medewerkers. Zij zullen dat ervaren als een blijk van waardering.

 

De effecten van stoelmassage

Wie zijn medewerkers een stoelmassage gunt, werkt aan een actief gezondheidsbeleid. Immers, de effecten van een stoelmassage zijn groot:

 • De spierspanning wordt doorbroken. Dit heeft een ontspannend effect.
 • De circulatie van bloed en lymfe wordt geactiveerd. Hierdoor worden afvalstoffen beter afgevoerd. Het is belangrijk om hierbij veel water te drinken.
 • Stoelmassage verbetert de opname van voedingsstoffen en zuurstof. 
 • Lichaam en geest ontspannen zich. Hierdoor vermindert de spanning in het lichaam.
 • Hoofdpijnklachten kunnen verdwijnen.
 • De werksfeer en individuele prestatie verbeteren.
 • Het verlaagt angst- en stresshormonen in het lichaam, zoals cortisol en norepinephrine.
 • Het verhoogt gelukshormonen in het lichaam, zoals serotonine, dopamine en endorfine.
 • Het vermindert dan wel voorkomt werkgerelateerde klachten als RSI*, CANS* en stress.
 • Spieren en gewrichten worden soepeler en steviger.
 • Eventuele andere klachten worden bij regelmatige massage sneller her- en erkend, zodat behandeling ervan sneller kan starten.

 

Fiscale voordelen

Aftrek loonbelasting
Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden wordt de stoelmassage door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is een stoelmassage aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:

 • De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van de betreffende organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uit.
 • De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd.
 • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassage.
 • Er is geen aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.
 • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassage.
 • Er is geen aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.

Meer uitgebreide en concrete informatie vindt u via deze link  naar de site van het Ministerie van Financiën.

 

Aftrek omzetbelasting (BTW)

Indien wordt voldaan aan dezelfde voorwaarde als voor de vrije verstrekking, kan de in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:

De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van de betreffende organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uit.

 • De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd.
 • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassage.
 • Er is geen aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer

Gemeenten en provincies die geen BTW afdragen kunnen een beroep doen op het BTW compensatiefonds dat per 1 januari 2003 in werking is getreden. Op de website van het Ministerie van Financiën is uitgebreide informatie hierover te vinden, inclusief een BTW teruggaafformulier

 

Onderzoek

In de studie 'Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers' (drs. Freeke de Bresser e.a., Faculteit der Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht) is wetenschappelijk onderzocht of een stoelmassage effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een experiment uitgevoerd onder 76 kantoormedewerkers. Deze interventiegroep heeft 16 weken lang, één maal per week, een stoelmassage ontvangen. De controlegroep kreeg geen massage.

Op twee tijdsmomenten, voor en na de massageperiode, is bij beide groepen de ervaren gezondheid gemeten. Ervaren gezondheid is geoperationaliseerd als psychische vermoeidheid, emotionele reacties en vermoeidheid tijdens het werk, burnout, slaapkwaliteit en klachten aan het bewegingsapparaat.

Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat in belangrijke mate verminderd waren ten opzichte van de controlegroep.

(bron: KaTa Nederland.)

 

RSI*

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine, en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. RSI is geen verschijnsel van de laatste tijd. Het werd in de 17e eeuw al beschreven door een Italiaanse arts als een ziektebeeld bij bijvoorbeeld monniken die veel moesten schrijven. Zij ontwikkelde hand- , pols- en/of schouderklachten door het langdurig - in dezelfde houding zittend – maken van kleine bewegingen met de handen, waarbij zij zeer gefocust waren met hun gedachten op het onderhavige werk. Tegenwoordig is het probleem, door de opkomende hoeveelheid werk achter de computer, zeer sterk toegenomen. RSI is niet alleen een persoonlijke malaise voor degene die het betreft, maar ook een extra belasting voor zijn/haar collega’s, omdat de werkdruk omhoog gaat bij een ziekmelding of als er werk overgenomen moet worden.CANS*

CANS staat voor Complaints of Arm Neck and/or Shoulder - klachten aan arm nek en/of schouder. CANS is een model dat sinds november 2004 in Nederland gebruikt wordt en waarin 23 aandoeningen beschreven. Een groep afgevaardigden van elf medische en paramedische beroepsorganisaties heeft zich gebogen over een nieuwe naam voor RSI. Omdat, zo vinden zij, de term RSI niet de gehele lading dekt. Ook bij statische belasting (denk aan beeldschermwerkzaamheden, de vingers bewegen snel, pols, onder– en bovenarm bewegen langzaam en nek/schouderregio bewegen niet) kan iemand klachten ontwikkelen en is er geen sprake van letsel. Zowel RSI als CANS zijn containerbegrippen; dat houdt in dat er meerdere ziektebeelden onder de termen vallen. Onder RSI vallen 12 ziektebeelden, onder CANS vallen 23 specifieke aandoeningen. Het diagnosticeren van zulke aandoeningen dient altijd door een medicus gedaan te worden. 

Top